Zodiak Astrologisk Tidskrift

Nya artiklar

USA-valet 2008

Zodiak nr 1-2009 utkommer tidigast under hösten

Detta är tidskriften Zodiaks officiella hemsida. Ambitionen är att utgöra en intressant astrologisk digital tidskrift i pdf-format på webben för de intresserade. Information om Zodiak kommer att läggas ut här undan för undan framöver.

Jag har bestämt mig för att starta upp den astrologiska tidskriften Zodiak igen, som jag gav ut i pappersformat på nittiotalet. Min förhoppning är att kunna göra det under den senare delen av 2009 eller under början av 2010. Fram till dess är min ambition att lägga ut ströartiklar, både från gamla nummer och aktuellt material som kan läsas direkt från hemsidan.
Mina planer är att publicera den i digital form med två nummer per år.

Du laddar ner ditt exemplar direkt från den här hemsidan. Först klickar du på "Beställa Zodiak" och fylla i det formulär som då blir tillgängligt. Där uppger du din mailadress och du får tidningen i en bifogad fil i ett svarsmail. För att erhålla tidningen i det digitala formatet sätter du först in 50 kr på PG. 929 83 99-8. När inbetalningen registrerats på plusgirokontot, det tar ungefär 1-3 dagar, skickas filen med tidningen till dig.

Formatet som jag inriktar mig på är PDF. Det du behöver för att ta del av Zodiak är ett program som läser PDF-filformatet, vara uppkopplad på Internet med e-postfunktion och ha en skrivare kopplad till datorn.
Självfallet kan du även välja att läsa tidskriften direkt från skärmen om du föredrar det eller saknar skrivare. Har du färgskrivare blir vissa detaljer i färg, i annat fall helt i svartvitt eller gråskala.

Ett program som handhar PDF-dokument på ett bra sätt är företaget Adobes Acrobat Reader. Programet kan hämtas på www.adobe.com ute på Internet utan kostnad eller erhållas via vissa CD:n som medföljer många datortidningar. Många datoranvändare har det programmet redan på sin dator, i annat fall får du installera det.

Redaktör: Astrolog Leif Linder

Utgivare: Bokförlaget LLBok

English version click here!

Uppdaterad 6 januari 2009

Gamla artiklar

Astrologins grunder

Länkar